:
99,75

Welke veranderingen

Veranderingen in de zorgverzekering per 2019


Ook in 2019 verandert er weer het nodige in de zorgverzekering. Vanaf 1 januari 2019 wordt de basisverzekering uitgebreid.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2019 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan gezonder eten, meer bewegen en aan een blijvende aanpassing van het gedrag op deze terreinen. Een GLI-programma duurt 2 jaar en kent een behandelfase en een onderhoudsfase.

Zittend ziekenvervoer

De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 werd alleen het vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moest ondergaan.

Oefentherapie bij COPD

Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Paracetamol, vitaminen en mineralen

Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn niet langer vergoed uit het basispakket.

Hoogte verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2019 blijft € 385.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid:
Klik HIER voor meer informatie