:

Nationale Nederlanden Zorgverzekering

Nationale-Nederlanden Zorgverzekering
Focus op kwaliteit en dienstverlening
De Goedkope Nationale-Nederlanden Zorgverzekering biedt verzekerden volledige vrijheid bij de keuze van hun zorgaanbieder en
de mogelijkheid een second opinion in te winnen via Best Doctors®, een internationaal netwerk van medische topspecialisten.
Daarnaast helpt Nationale-Nederlanden haar klanten hun gezondheid te verbeteren.
De nieuwe module Fit vergoedt gezondheidscursussen en beweegprogramma’s, algemene preventieve- en arbeid
gerelateerde onderzoeken en sportmedisch advies.
Deze module is gratis voor alle Nationale Nederlanden Zorgverzekerden.  
Belangrijkste voordelen: vrije zorgkeuze, wachtlijstbemiddeling, toegang tot de beste specialisten, vervangende
mantelzorg en spoedzorg buitenland.